Keičiamės patys – keičiame pasaulį!

Organizacijos pavadinimas

Neformali aktyvaus jaunimo grupė iš Švenčionių

INICIATYVOS PAVADINIMAS

„Keičiamės patys – keičiame pasaulį!“

Iniciatyvos pobūdis. Kokia tai iniciatyva?

Iniciatyva „Keičiamės patys – keičiame pasaulį!“ buvo siekiama mažintį atskirtį tarp neįgaliųjų ir juos įtraukti į visuomeninę veiklą.  Aktyvi Švenčionių moksleivių grupė pastebėjo šių bendraamžių atskirtį ir nusprendė, kad kažką reikia daryti – „Juk jie tokie patys, kaip ir mes! Tik mes patys esame prisigalvoję baimių ir nežinome, kaip elgtis būnant šalia“. Tad pakalbėję su vieno kaimyno, turinčio negalią, mama, sugalvojo parašyti ir įgyvendinti projektą kartu su šiais atskirtį patiriančiais jaunuoliais. Jaunuoliai kartu ir su mokytojų pagalba sugalvojo ir įgyvendino įvairias veiklas kartu su neįgaliais jaunuoliais: vykdavo į išvykas, pavyzdžiui, pirmoji edukacinė veikla buvo Ryškutėnų amatų centre, kur visi kartu kepė bandeles.

Pirmojo susitikimo metu kiekvienas aktyvus jaunuolis ir kiekvienas negalią turintis jaunuolis traukė po lapelį ir burtu keliu susidarė dviejų žmonių komandos. Tokiu metodu buvo sukurta terpė, kad niekas nesijaustų atskirtas ir viso projekto metu turėtų tam tikrą žmogų, su kuriuo atlikinėtų visas veiklas, pavyzdžiui, autobusu važiuotų kartu. Antroji išvyka buvo į žirgų terapiją, sekanti – į šunų terapiją Vilniuje, o paskutinė išvyka buvo į kavinę „Pirmas blynas“, kurioje dirba asmenys, turintys negalią. Taip pat jaunuoliai kartu šoko, tiek gyvai, tiek vėliau ir per Zoom platformą – mokyklos šokių mokytoja sutiko prisidėti prie iniciatyvos ir kiekvieną trečiadienį vesti jiems pamokas.Kaip ir kada atsirado iniciatyva?

Ši iniciatyva buvo pradėta vystyti prieš pat pandemiją, 2020 m. pavasarį. Silvija pastebėjo neįgaliųjų atskirtį ir visuomenėje „juodą dėmę“, kad jeigu žmogus yra neįgalus, geriau prie jo nelįsti, nes jis gali sureaguoti neadekvačiai. Ji pradėjo galvoti, kodėl taip yra? Juk jie tokie, kaip mes, tik galbūt jie turi kažkokių ligų, sutrikimų. Tad nusprendė, kad reikia kažką daryti. Pasikalbėjo su jaunais žmonėmis ir rado bendraminčių, su kuriais galėtų bendradarbiauti.

Kas paskatino jos atsiradimą?

Švenčionių gimnazijoje yra neįgaliųjų skyrius, kur šiems jaunuoliams vyksta pamokos pagal kitokią programą ir jos vyksta kol jaunuoliams sueina 20 m. Silvija (viena iš iniciatyvos kūrėjų) pati pastebėjo, kad ji ir jos draugai vengia jaunuolių, turinčių negalią, kad yra suformuotas stereotipas, kad reikia su jais mokėti specifiškai komunikuoti, kad negalima kažko klausti. Kuo labiau jaunuoliai gilinosi į šią temą, tuo geriau suprato, kokia tai didelė problema visuomenėje. Neteisybės jausmas aktyvistus paskatino imtis veiksmų.

Tikslinė grupė, kaip ji pasiekiama?

Tiksinė iniciatyvos grupė būtent ir buvo negalią turintys jaunuoliai ir kiti jų bendraamžiai, kurie mokosi gimnazijoje (iki 20 m.).

Daugiausia jaunuolių dalyvauti projekte pritraukta per pažintis bei vėliau ir gerus atsiliepimus apie veiklas!

Jaunimo skaičius, dalyvaujančių iniciatyvoje vis kisdavo, vieni ateidavo, kiti atsitraukdavo. Tačiau dažniausiai iniciatyvoje dalyvaudavo apie 11 žmonių.


Pandemijos įtaka iniciatyvai?

Prasidėjus pandemijai jaunuoliai turėjo nutraukti gyvus susitikimus, išvykas ir persikelti į virtualią erdvę. Tai buvo ganėtinai sunku, nes sudėtingiau dalyvius pritraukti, išlaikyti kai kurių dėmesį, motyvaciją, tad kai kurie pasitraukė iš šios iniciatyvos.

Tačiau buvo daug ir teigiamų, stebinančių dalykų – nors ir online būdu iš pradžių buvo nejauku bendrauti, sunku išlaikyti draugiškus santykius, bet jie susibendravo, per susitikimus prisigalvodavo įvairiausių užsiėmimų, kaip, pavyzdžiui, šokiai kiekvieną trečiadienį ar atviručių gamyba.

Pandemijos įtaka asmeniškai?

Vienai iš iniciatyvos atstovių, Silvijai, pandemijos laikotarpis buvo sunkus. Ji žmogus, kuris nemėgsta būti namie ir nieko neveikti. Dėl pandemijos nukentėjo popamokinė veikla, nes viskas buvo sustabdyta. Tad šis projektas buvo veikla, kuri gelbėjo ją nuo graužaties ir leido bent taip veikti, mokytis ir kurti pokytį visuomenėje.

Kodėl ši iniciatyva aktuali?

Iniciatorė pastebėjo, kad vis dar egzistuoja atsainumas neįgaliųjų mažumai. O net ir kasdien matant kartu mokykloje jaunimą, turintį negalią, deja, tai nemažėja ir moksleivių požiūris į šiuos jų bendraamžius nesikeičia. Silvija norėjo šitą žmonių nusistatymą pakeisti ir įrodyti, kad visi yra lygus, unikalūs ir su visais gera bendrauti.

Kas padarė iniciatyvą efektyvią?

Išoriniai veiksniai prisidėjo prie iniciatyvos sėkmingumo. Mokytojai geranoriškai rėmė jų idėją: konsultuodavo, padėdavo sugalvoti tinkamas veiklas. Žinoma, jų idėją efektyvią padarė ir visų bendradarbiaujančių kartu žmonių vienoda vizija. Daugelis matė, suprato neįgaliųjų žmonių atskirties problemą ir komandoje su neįgaliaisias bendravo lyg su draugais.

O patį bendravimą skatino tai, kad kiekvienas jaunuolis pasiskirstė, kuris jaunuolis su negalią bus jų projekto „draugas”, su kuriuo visada bus veiklose kartu, jeigu ką nors reikės daryti grupelėse, važiuos autobusu sėdint šalia, ar panašiai – tai tikrai buvo vienas iš būdų, paskatinęs bendravimą ir sumažinęs riziką, jog veiklų metu susidarys atskirta neįgaliųjų grupelė.

Iniciatyvos patiriami sunkumai

Pagrindinis iššūkis per pandemiją buvo išlaikyti draugiškus ryšius. Nors ir komunikuodavo, žaisdavo, šokdavo ir susitikę nuotoliniu būdu, tačiau, deja, ne visus pavyko taip pritraukti, kaip kad su gyvu kontaktu.

Pozityvūs rezultatai

Pagrindinis netikėtas dalykas iniciatyvos „Keičiamės patys- keičiame pasaulį!“ procese – labai draugiškas bendravimas su neįgaliuoju jaunimu. Bendravimas išplaukęs ir už projekto ribų, pavyzdžiui, mokykloje. Jaunuoliai, iniciavę šį projektą, nesitikėjo tokio neįgaliųjų draugiškumo ir tokio smagaus laiko kartu.

Taip pat, iniciatyvos savanoriai labai susibendravo ir su mokytojais, kurie netikėtai labai noriai ir daug padėjo. Taigi, miestelio aktyvistai patyrė labai didelį geranoriškumą ir bendruomenės palaikymą.

Paklausėme iniciatyvos atstovo/ės:

Kaip jaunimas gali padėti vieni kitiems COVID-19 pandemijos situacijoje?

Svarbiausia, jeigu nori kažką daryti, reikia pirmiausia bendrauti. Jeigu iš pradžių nesmagu bendrauti su tuo atskirtį patiriančiu, pakalbėkite su savo draugu, nuspręskite, ką galima daryti, bandykite suprasti juos, kaip jie gyvena, kaip jie jaučiasi. Bandykite, stenkitės. Kai bandai, stengiesi, tikrai atsiranda sprendimas. Bet svarbiausia yra bendrauti. Apskritai pagrindinis dalykas, su kuo mes susiduriame, tai yra stereotipai, 21 a. juos reikia laužyti ir keisti. Visuomenės požiūris turi kisti, norint sėkmingai vystytis.ORGANIZACIJA

Šią iniciatyvą sukūrė aktyvi jaunų žmonių grupelė Švenčionyse, kuri visur dalyvauja kartu.