PASODINKMEDI.LT

Organizacijos pavadinimas

pasodinkmedi.lt

http://pasodinkmedi.lt/ 

Iniciatyvos pobūdis. Kokia tai iniciatyva?

Šios iniciatyvos misija – skatinti tvarų gyvenimo būdą ir kiekvienam žmogui leisti prisidėti prie tvaraus miškų sodinimo.

Ši socialinė iniciatyva padeda paprastiems žmonėms (bet ir įmonėms!), be pasiruošimo, padaryti gerą darbą pasauliui – pasodinti medį. Viskas, ką reikia padaryti, tai „pasodinkmedi.lt“ internetiniame puslapyje išsirinkti, kiek medžių nori, kad būtų pasodinta tavo vardu. 1 medis – 2 eurai. Pasodinus atitinkamą medžių kiekį, jų sodinimo metu (galima ir patiems prie to prisidėti!), žmonėms yra išduodami sertifikatai, su nurodyta vieta (koordinatėmis), kur medis buvo pasodintas. Tad jie gali atvažiuoti, pažiūrėti, kaip sekasi jų medžiui augti.

Taip pat „pasodinkmedi.lt” iniciatyva drauge su „Nacionaliniu neliečiamojo miško paramos fondu“ organizuoja talkas, per kurias edukuoja žmones apie tinkamą medelių prižiūrą, sodinimą, laiką tam ir pan. „Pasodinkmedi.lt“ „Facebook“ puslapyje yra keliami faktai apie medžius ar kiek reikia pasodinti medžių, norint kompensuoti savo CO2 pėdsaką. Žinant savo pėdsaką gali būti lengviau pasirinkti, kiek medžių vertėtų pasodinti, kad savo poveikį žemei sumažintume.

Svarbus aspektas – pasodinti miškai yra nekertami ir nenaudojami komercijai. Juk žinome, kiek tai sukelia taršos, tad šių medžių pasodinimas nenueina perniek.Kaip ir kada atsirado iniciatyva?

Dar prieš pandemiją „pasodinkmedi.lt“ įkūrėjas Jungtinėse Amerikos Valstijose pamatė socialinę platformą, kuri skatino prisidėti prie medžių sodinimo. Karolis pagalvojo, kad Lietuvoje tokios iniciatyvos dar nėra, tad 2020 m. rudenį jis pradėjo įgyvendinti šį socialinį projektą Lietuvoje.

Kas paskatino jos atsiradimą?

Šio projekto iniciatoriui asmeniškai svarbi tvarumo, tvarumo skatinimo, taršos mažinimo, deformalizacijos temos. Tad „pasodinkmedi.lt“ iniciatyva tikėjosi įgalinti visus žmones prisidėti prie šių temų, nes jos tapo nebe nišinės, o atviros visiems.

Tikslinė grupė, kaip ji pasiekiama?

Šia iniciatyva siekiama pritraukti kuo platesnę auditoriją, skleisti tvarumo idėją, edukaciją apie medžius, jų gyvavimą, sodinimą ir kirtimą, norima tai padaryti prieinama galimybe visiems.

Tačiau sklaida kol kas yra pakankamai organiška, žmonės ir įmonės patys susiranda iniciatyvą, ieško, kaip gali kompensuoti savo CO2 pėdsaką. O pati „pasodinkmedi.lt” komunikacija kol kas palaikoma tik socialinių medijų įrašais.


Pandemijos įtaka iniciatyvai?

Pasak mažosios bendrijos „pasodinkmedi.lt“ įkūrėjo Karolio Mirinavičiaus, karantino laikas turėjo ir teigiama įtaką – atsirado laiko mintims ir idėjoms išvystyti, susitikimams, pokalbiams. Kadangi tam buvo pasitelkiama virtuali erdvė, nereikėjo važinėti.  Ši socialinės iniciatyvos idėja buvo sugalvota jau anksčiau, tačiau neatsirasdavo laiko, nes ši iniciatyva nėra organizatoriaus vienintelė veikla. Pandemija suteikė galimybę, terpę šiai iniciatyvai atsirasti.

Iniciatyvos patiriami sunkumai?

Sunkumų įkurti iniciatyvą nebuvo, tačiau sudėtingiau buvo atrasti, su kuo bendradarbiauti ir sugalvoti vizualų modelį, kad žmonėms būtų patrauklu.

Kodėl ši iniciatyva aktuali?

Šia iniciatyva siekia plėsti tvarumo idėja, t.y., sodinti medžius ir vykdyti miško plėtrą Lietuvoje, įgalinant paprastus žmones tai padaryti paprastai. Juk sodinti medį reikia žinių, reikia turėti įrangą. Tad sodinti vieną ar du medžius nėra tvaru, jei iki miško važiuoji su mašina, varoma dyzelinu ar benzinu.

Pozityvūs rezultatai

Džiugu, kad šios socialinės iniciatyvos idėja pasiekia ir įmones. Jos „pasodinkmedi.lt“ susiranda pačios, dovanoja medelio pasodinimą darbuotojui gimtadienio progą ar priimdamos naują darbuotoją.

Taip pat šis projektas tampa kai kurių įmonių vidine iniciatyva, o NVO „Vaikų kaimas“ dovanoja pasodintą medį jų vardu auklėtiniams, darbuotojams.

„Pasodinkmedi.lt“ iniciatyva pozityvi pati iš savęs, sukelia gerų emocijų, tad smagu, kad medžio sodinimas, tvari dovana, tampa gana populiari.ORGANIZACIJA

Organizacija yra įsteigta kaip mažoji bendrija, dėl to, kad būtų galima vystyti ir siūlyti kaip paslaugą.

Įkurta organizacija glaudžiai bendradarbiauja su „Nacionaliniu neliečiamojo miško paramos fondu“ – paramos gavėjais, nevyriausybine organizacija, kuri užsiima miško plėtra, puoselėjimu Lietuvoje, edukacija apie miško priežiūrą ir sodinimą.

Jie bendradarbiauja, kad būtų išlaikytas skaidrumo efektas, kad niekas negalvotų, jog medžiai nepasodinami, nors pinigai gaunami. Pinigai perduodami šiam fondui, perkant iš jų medžių sodinimo paslaugą.


KONTAKTAI

Vardas Pavardė: Karolis Mirinavičius

Telefono numeris: +370 6 163 0479 

Elektroninis paštas: info@pasodinkmedi.lt