PROJEKTAS

REBUILD yra "Erasmus" projektas, finansuojamas EACEA (3 pagrindinis veiksmas – "Europos jaunimas kartu"), kuriuo siekiama skatinti jaunimo pilietinį dalyvavimą po COVID19 pandemijos, sukuriant tinklų kūrimo, mobilizacijos, gebėjimų stiprinimo ir pritaikytų projektų rengimo mokymo galimybes.

Projektas reaguoja į iššūkius, su kuriais susiduria jaunimo bendruomenės visoje Europoje, ypač po to, kai pandemija smogė mūsų pasauliui, ypatingą dėmesį skiriant toms jaunimo grupėms, kurioms labiausiai gresia socialinė atskirtis arba kurios dėl pandemijos atsidūrė dar didesnėje atskirtyje.

Jaunimo socialinė atskirtis gali pasireikšti įvairiomis formomis ir turėti įvairių neigiamų pasekmių jų psichinei, socialinei ir profesinei gerovei. Vis daugiau jaunų žmonių – dėl priverstinės izoliacijos, mažesnių tinklų kūrimo ir žmogiškųjų santykių galimybių, baimės dėl artimųjų saugumo – atsidūrė beviltiškoje situacijoje.

Vis dėlto manome, kad, nepaisant šio bendro praradimo jausmo, jaunos bendruomenės visoje Europoje dar kartą įrodė savo atsparumą ir gebėjimą kurti ir vystytis net ir nevilties metu. Jaunimas susirinko paremti savo bendruomenių socialinio solidarumo veiksmais. Veiksmais, kurių šiandien reikia labiau nei bet kada anksčiau.

MŪSŲ TIKSLAI

Jaunimas neprarado vilties visuotinės baimės ir pesimizmo laikais. Norime pasimokyti iš jaunimo organizacijų - tiek oficialių, tiek neoficialių - kurios, nepaisydamos COVID19 iššūkių, toliau įgyvendina socialinio ir aplinkosauginio solidarumo iniciatyvas.

Tai reiškia, kad mes:

I

Turime išklausyti juos per vadovaujamus pokalbius ir skatinti jų pastangas ir veiklą interneto žurnalų rinkiniuose, skirtuose pažymėti jų atsparumą, taip pat per projektų kampanijas ir vietines asamblėjas.

I

palaikyti tarpusavio ryšius, nes tikime, kad pokalbiai ir tarpvalstybiniai mainai yra svarbiausios žmogiškojo ir profesinio tobulėjimo sąlygos, pasitelkiant internetines ir asmenines priemones.

I

Padėti jiems užmegzti ryšius su kitų jaunimo organizacijų atstovais, kiekvienoje šalyje partnerėje kuriančiai jaunimo tinklus, kurie bus jaunimo ambasadoriai nepakankamai atstovaujamo jaunimo bendruomenėse atžvilgiu.

I

rengti nemokamus praktinius seminarus apie gebėjimų stiprinimą ir projektų rengimą, po kurių jiems bus suteikta finansinė ir profesinė parama, kad per 4 mėnesius jie galėtų įgyvendinti savo projektų idėjas.

I

Parengti strateginį dokumentą, kuriame būtų atstovaujami mūsų jaunimo balsai, aktyviai dalyvaujant, pristatyti pagrindinius Europos jaunimo suinteresuotus subjektus per paskutinį tarptautinį aukščiausiojo lygio susitikimą jaunimo klausimais Briuselyje.

VEIKLA

1 ŽINGSNIS

  • Pokalbiai su jaunimo organizacijų atstovais, siekiant sužinoti apie jų socialinio ir aplinkosauginio solidarumo iniciatyvas.

  • 2 vietos diskusijoms prie apvalaus stalo 6 šalyse, kurių metu jaunimo atstovai keisis savo patirtimi ir kurių tikslas – sukurti būsimų nepakankamai atstovaujamų jaunimo ambasadorių vietinius jaunimo tinklus.

  • Tarptautinis jaunimo tinklo forumas Palerme (Italija), kuriame dalyvautų partneriai ir jaunimo atstovai, siekiant sukurti tarptautinį „REBUILD” tinklą.

2 ŽINGSNIS

  • Surengti 8 seminarus su 28 nepakankamai atstovaujamais jaunais žmonėmis kiekvienoje šalyje partnerėje apie gebėjimų stiprinimą ir projektų rengimą.

  • Po mokymų jaunuoliai bus suskirstyti į komandas ir per 4 mėnesius įgyvendins savo projektų idėjas.

3 ŽINGSNIS

  • Kiekvienos šalies partnerės nacionaliniuose konkursuose bus išrinkta geriausia projekto idėja, kurios komanda projekto pabaigoje vyks į Briuselį per tarptautinį aukščiausiojo lygio susitikimą.

  • Internetiniai teminiai forumai, skirti tarptautiniams jaunimo ambasadorių mainams.

 4 ŽINGNIS

  • Konsultacijos su 2 jaunimo politikos formuotojais kiekvienoje šalyje partnerėje.

  • „REBUILD” strategijos dokumento, kuriame pateikiamos įrodymais pagrįstos politinės rekomendacijos, susijusios su jaunimo grupių patirtimi, parengimas.

  • Tarptautinis jaunimo aukščiausiojo lygio susitikimas Briuselyje, kurio tikslas - skatinti jaunimo tinklų veiklą ir didinti jaunimo suinteresuotų subjektų informuotumą ES lygmeniu.