REBUILD strategijos dokumento

REBUILD strategijos dokumento tikslas - pateikti įrodymais pagrįstas politines rekomendacijas dėl veiklos metu įgytos patirties ir patarimų, kaip atkartoti REBUILD modelį ir jaunimo vadovaujamas iniciatyvas, siekiant įkvėpti naujas. Strategijos dokumentas buvo parengtas bendrai, atsižvelgiant į jaunimo, jaunimo lyderių, jaunimo suinteresuotųjų subjektų ir jaunimo politikos formuotojų, veikiančių vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, indėlį.

Also available in:

EL - ES - FR - IT - LT

Gallery

Strategijos dokumentas buvo pristatytas gegužės 3-5 d. Briuselyje vykusiame tarptautiniame jaunimo aukščiausiojo lygio susitikime - trijų dienų tinklų kūrimo renginyje, kuriame dalyvavo laimėjusios komandos ir kiekvienos kitos komandos atstovas. Paskutinę dieną strategijos dokumentas ir laimėjusios iniciatyvos buvo pristatytos Europos Parlamente vykusioje konferencijoje. Štai keletas renginio nuotraukų!