Jaunimo vadovas

REBUILD jaunimo vadovo tikslas - padėti jaunimo grupėms įgyvendinti jaunimo vadovaujamas socialinio solidarumo ir ekologiško gyvenimo būdo iniciatyvas, pateikiant gaires, pagalbines priemones ir įkvepiančias istorijas.

Jį sudaro:

I

trumpas projektų rengimo, įgyvendinimo ir sklaidos vadovas;

I

socialinės žiniasklaidos ir novatoriškų priemonių naudojimo informuotumo didinimo kampanijoms rengti vadovas;

I

inovatyvios metodikos ir geroji patirtis iš visos Europos vietos organizacijų.

Also available in:

EL - ES - FR - IT - LT