ΤΟ ΕΡΓΟ

Το REBUILD είναι ένα Erasmus+ έργο χρηματοδοτούμενο από το EACEA (Key Action 3 – European Youth Together), και στοχεύει  στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά μετά την πανδημία COVID19 με τη δημιουργία ευκαιριών για δικτύωση, κινητικότητα, ανάπτυξη ικανοτήτων και προσαρμοσμένη κατάρτιση στο σχεδιασμό έργων.

Το έργο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των νέων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως καθώς η πανδημία έπληξε τον κόσμο μας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες των νέων που κινδυνεύουν περισσότερο από την κοινωνική περιθωριοποίηση ή που βρέθηκαν ακόμη πιο περιθωριοποιημένες λόγω της πανδημίας.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός μεταξύ των νέων μπορεί να λάβει πολλές μορφές και έχει αποδειχθεί ότι έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική, κοινωνική και επαγγελματική τους ευημερία. Όλο και περισσότεροι νέοι - ως αποτέλεσμα της αναγκαστικής απομόνωσης στο σπίτι, των λιγότερων ευκαιριών δικτύωσης και ανθρώπινων σχέσεων και του φόβου για την ασφάλεια των αγαπημένων τους προσώπων - βρέθηκαν σε κατάσταση απελπισίας.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή τη γενική αίσθηση απώλειας, οι νεανικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη απέδειξαν για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να δημιουργούν και να αναπτύσσονται ακόμη και σε περιόδους απόγνωσης. Οι νέοι συγκεντρώθηκαν για να στηρίξουν τις κοινότητές τους μέσω δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Δράσεις που είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητες σήμερα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Οι νέοι δεν έχουν χάσει την ελπίδα τους σε μια εποχή ευρέως διαδεδομένου φόβου και απαισιοδοξίας. Θέλουμε να μάθουμε από τις οργανώσεις νεολαίας - επίσημες και ανεπίσημες - που συνέχισαν να υλοποιούν πρωτοβουλίες κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης παρά τις προκλήσεις του COVID19.

Αυτό σημαίνει ότι θα:

I

Τους ακούσουμε μέσω καθοδηγούμενων συζητήσεων και θα προωθήσουμε τις προσπάθειες και τις δραστηριότητές τους σε μια συλλογή από Webzines (δηλαδή διαδικτυακά περιοδικά) για να γιορτάσουμε την ανθεκτικότητά τους, καθώς και μέσω της εκστρατείας του έργου και των τοπικών συνελεύσεων.

I

Να τους φέρουμε σε επαφή μεταξύ τους, επειδή πιστεύουμε ότι ο διάλογος και οι διασυνοριακές ανταλλαγές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη και επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω διαδικτυακών και προσωπικών συναντήσεων.

I

Να τους υποστηρίξουμε να συνδεθούν με τους εκπροσώπους άλλων οργανώσεων νεολαίας που δημιουργούν δίκτυα νεολαίας σε κάθε χώρα εταίρο, οι οποίοι θα ενεργούν ως πρεσβευτές νεολαίας για τους υποεκπροσωπούμενους νέους στις κοινότητές τους.

I

Να αναπτύξουμε δωρεάν εργαστήρια για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τον σχεδιασμό έργων, μετά το πέρας των οποίων θα τους δοθεί η οικονομική και επαγγελματική υποστήριξη για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για τα έργα τους σε διάστημα 4 μηνών.

I

Να παραχθεί ένα έγγραφο στρατηγικής που θα αντιπροσωπεύει τις φωνές των νέων μας με την ενεργό συμμετοχή τους, το οποίο θα παραδοθεί σε βασικούς ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη νεολαία κατά τη διάρκεια του τελικού Διεθνούς Συνεδρίου για τη νεολαία στις Βρυξέλλες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΗΜΑ 1

  • Καθοδηγούμενες συνομιλίες με εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας για να μάθουν για τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική αλληλεγγύη
  • 2 τοπικές συγκεντρώσεις στρογγυλής τραπέζης σε 6 χώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι της νεολαίας θα ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και αποσκοπούν στη δημιουργία τοπικών δικτύων νεολαίας από μελλοντικούς πρεσβευτές υποεκπροσωπούμενων νέων
  • Ένα Διεθνές Φόρουμ του Δικτύου Νέων στο Παλέρμο (Ιταλία) με τη συμμετοχή εταίρων και εκπροσώπων της νεολαίας για τη δημιουργία του διακρατικού δικτύου REBUILD.

ΒΗΜΑ 2

  • Διεξαγωγή 8 εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης με 28 υποεκπροσωπούμενους νέους σε κάθε χώρα- εταίρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και το σχεδιασμό έργων

  • Μετά την εκπαίδευση, οι νέοι θα χωριστούν σε ομάδες και θα υλοποιήσουν τις ιδέες τους για το έργο επί 4 μήνες

ΒΗΜΑ 3

  • Εθνικοί διαγωνισμοί σε κάθε χώρα - εταίρο θα ψηφίσουν την καλύτερη ιδέα έργου, η ομάδα της οποίας θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο τέλος του έργου.

  • Διαδικτυακά θεματικά φόρουμ για διακρατικές ανταλλαγές μεταξύ των πρεσβευτών νεολαίας

ΒΗΜΑ 4

  • Διαβουλεύσεις με 2 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας σε κάθε χώρα εταίρο

  • Ανάπτυξη του Eγγράφου Στρατηγικής REBUILD που περιέχει τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις εμπειρίες των ομάδων νεολαίας

  • Διεθνής Συνέδριο για τη νεολαία στις Βρυξέλλες για την προώθηση των δικτύων νεολαίας και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ