Διαδικτυακά θεματικά φόρουμ

Κατά τη διάρκεια του έργου REBUILD οι Πρεσβευτές Νεολαίας των Ομάδων Νεολαίας από κάθε χώρα συναντήθηκαν σε δύο Διαδικτυακά Θεματικά Φόρα. Μοιράστηκαν τις πρωτοβουλίες τους υπό την ηγεσία των νέων και τις δραστηριότητες της εκστρατείας REBUILD και συζήτησαν για συστάσεις πολιτικής στον τομέα της νεολαίας. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτές τις συζητήσεις.

Gallery