Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ

Η πανδημία COVID19 έχει επηρεάσει σημαντικά όλους τους τομείς της ψυχικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ευημερίας των νέων. Μέσα σε αυτή τη γενική αίσθηση απώλειας και απελπισίας, οι νεανικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη απέδειξαν για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα και την ικανότητά τους να είναι δημιουργικοί ακόμη και σε περιόδους απόγνωσης.

Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τους νέους:

  [

  Επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας στο ξαναχτίσιμο της κοινωνίας μέσα από τα μάτια τους.

  [

  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους.

  [

  Αξιοποιώντας στο έπακρο τα μέσα που δείχνουν να διαθέτουν.

  Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τους νέους μας και στη συνέχεια να τους βοηθήσουμε να συνδεθούν μεταξύ τους.

  Ακούσαμε και μάθαμε από μερικές από τις πιο δραστήριες και ανθεκτικές οργανώσεις νεολαίας στην Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μαρτινίκα και την Ισπανία. Ανακαλύψαμε  

  τις πρωτοβουλίες για την κοινωνική και περιβαλλοντική αλληλεγγύη μέσω του EU webzine μας.

  ΑΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ

  Ιστορίες ενεργών νέων, ανθεκτικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη.

  ΞΑΝΑΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

  Ξεκινήσαμε το έργο REBUILD τον Μάιο του 2021 με στόχο τη συμμετοχή επίσημων και ανεπίσημων οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις δικτύωσης, κινητικότητας και εργαστήρια σχεδιασμού έργων στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Μαρτινίκα.

  Στόχοι του REBUILD

  Δημιουργία δικτύου οργανώσεων νεολαίας

  μεταξύ εκείνων που ηγήθηκαν πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης ή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θα συλλέξουμε τις εμπειρίες τους για την κοινωνική αναγέννηση στα διαδικτυακά περιοδικά REBUILD.

  Πραγματοποίηση 48 εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και το σχεδιασμό έργων σε 168 υποεκπροσωπούμενους νέους σε 5 χώρες

  για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια ιδέα έργου, να την υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν το έργο τους κατά τη διάρκεια εθνικών διαγωνισμών σε τοπικό επίπεδο. Θα υποστηρίζονται από το δίκτυο οργανώσεων νεολαίας, οι εκπρόσωποι των οποίων θα ενεργούν ως πρεσβευτές σε αυτή την πορεία που αλλάζει τη ζωή.

  w

  Εκπροσώπηση ενός Εγγράφου Στρατηγικής για τη Νεολαία στους βασικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εμπλοκής των νέων

  που περιέχει τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις εμπειρίες των ομάδων νέων και συμβουλές για το πώς να αναπαράγουν το μοντέλο REBUILD και οι πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τους νέους, προκειμένου να εμπνευστούν νέες.

  Συνάντηση στην τελικό Διεθνές Συνέδριο του έργου στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2023

  με την ενεργό συμμετοχή των δικτύων νεολαίας και των πρεσβευτών, των υποεκπροσωπούμενων νέων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου και της ομάδας διαχείρισης του έργου.